Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal

Uitzonderlijke aanbieding voor onze leden!

De bijzondere nieuwe tulp met de naam: “Groei & Bloei 150”.
Prijs: 10 tulpen voor € 5,50 of 25 tulpen voor € 12,50
Bestellen vóór 22 september! Géén verzendkosten.
(Bestel je ze via de website dan kun je ze alleen vóór 15 september per 25 bestellen voor € 18,75 incl. 
verzendkosten, dus een leuk voordeeltje!)
Wel zelf ophalen:
Dit kan bij de lezing over paddenstoelen van Antoon Kuhlmann op di. 11 oktober, bij de avond 
Bloemsierkunst op 13 oktober, beide in Yuverta, bij de excursie in Appeltern op 22 oktober, of bij de 
Plantenruilochtend op 29 oktober.
Stuur een mail naar: info@nijmegen.groei.nl
onderwerp: het aantal tulpen. 
Vermeld ook waar en wanneer je denkt ze op te halen.
De bestelling is definitief als er betaald is op NL52 INGB 000 551 24 67 t.n.v. KMTP Nijmegen o.v.v. 
uw naam en het aantal bestelde tulpen.