Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal

Zaterdag 2 maart 2024 Algemene LedenVergadering

Elke vereniging houdt jaarlijks een Ledenvergadering: het bestuur legt dan aan de leden verantwoording af van alle zaken, ook de financiële zaken van het afgelopen jaar. De plannen voor het volgende jaar, voor zover bekend worden ook meegedeeld. Wensen van leden voor de programmering worden verzameld. Veranderingen in de samenstelling van het bestuur moeten door de aanwezige leden goedgekeurd worden. Dat is dit jaar de benoeming van Wim van Schie als nieuw bestuurslid. 
De agenda van de Algemene Ledenvergadering wordt in februari aan iedereen per mail gestuurd.
Het lijkt een saaie formaliteit, maar we maken er een informatieve ochtend van waar je elkaar kunt treffen en een interessante lezing kunt bijwonen.

Na de pauze is er een actuele lezing door ir. Margareth Hop, met het thema 
“Een tuin voor het nieuwe klimaat”.
De centrale vraag is: hoe kun je je tuin inrichten voor zowel perioden met droogte als perioden met veel plensbuien. Welke planten bomen en struiken komen hiervoor in aanmerking ? Een presentatie met achtergrondinformatie over klimaatproblemen in de tuin en veel praktijkvoorbeelden van wat we daar aan kunnen doen. 

Datum            : zaterdag 2 maart 2023 
Programma   : 10.00 uur: ontvangst met koffie/thee iets lekkers 
                             10.30 uur: aanvang ledenvergadering (alleen leden Groei & Bloei)) 
                             11.15 uur: pauze 
                             11.30 uur: Lezing Margereth Hop “Een tuin voor het nieuwe klimaat”, ook niet- leden welkom
                             12.30 uur: einde 
Locatie              : Dorpshuis de Mijlpaal in Hernen, Tunnelpad 3, 6616 AM Hernen
Toegangsprijs  : gratis voor leden, lezing voor niet-leden € 7,50 p.p.
Aanmelden      : vóór 24 februari 2024 via aanmelden@nijmegen.groei.nl