Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal

IVN staat voor Instituut Voor Natuureducatie en Duurzaamheid.

Het is een landelijke organisatie met verschillende afdelingen zoals 'Rijk van Nijmegen'. Er worden lezingen, cursussen en excursies georganiseerd in en over de natuur in de breedste zin van het woord. zie: www.ivn.nl/rijkvannijmegen

Mogelijk zijn hier ook voor Groei & Bloeiers interessante activiteiten bij. Sinds 1-4-2016 kunnen leden van G & B tegen dezelfde condities als de leden van IVN aan de activiteiten deelnemen.

Voor nadere informatie over cursussen, lezingen en excursies kunt u terecht op de website www.ivn-nijmegen.nl.