Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal

Meer Bomen Nu

Wij geven zaailingen die anders geen kans hebben/ worden weggehaald/omgezaagd gratis weg aan terreineigenaren om verder te helpen vergroenen/ de biodiversiteit te vergroten. Niet iedereen kan en wil een hoog uitgroeiende boom in de tuin. Hiervoor organiseren we ook twee keer een Doneer een Zaailing dag, waarbij we mensen aanmoedigen in de eigen tuin te kijken wat er staat en struiken/boompjes te komen ruilen. Alleen brengen of alleen halen mag ook. Het ideale formaat is tussen knie en schouderhoogte - dat slaat makkelijker aan en is beter te vervoeren.Hiervoor zoeken we leuke aanvoer, normaliter oogsten we vooral in het bos, natuurterreinen en op de Landal parken.
Nu is een van de winterklusjes het snoeien van druif, vijg en dergelijkie. In plaats van de takken weg te gooien zou je hiervan winterstekken kunnen nemen. Het uitdelen zou via onze bomenhub in Bemmel kunnen. Ik woon in Huissen, daar mogen ze ook afgegeven worden, pot ik ze op voordat ze via een uitdeeldag van de bomenhub een nieuw baasje krijgen.
Als laatste wil ik nog wijzen op de mogelijkheid om mee te doen aan de activiteiten:
- 5 november oogstdag heide/ Heemtuin Malden
- 19 november plantdag Ooijse Graaf, Leuth
- 27 november: Doneer een zaailing Dag! 
-  onder voorbehoud : 10 december  Haal je Meer Bomen Nu Kerstboom!
Het oogsten en planten gaat tot maart door.
Er zijn o.a. bomenhubs in Bemmel, Berg en Dal, Mook. Idealiter gaan vers geoogste zaailingen direct naar een plantlocatie maar als dat niet kan worden ze tijdelijk op een hub ingekuild.

meerbomen.nu